Parking Pyrzowice Lotnisko Katowice
PARKING GALAX
(605) 423-2291

Parking Pyrzowice Lotnisko Katowice

PARKING GALAX - SZYBKI, TANI I BEZPIECZNY


Oferujemy pañstwu dozorowane miejsca parkingowe na naszym parkingu, który znajduje siê na prywatnej posesji. Parking jest ogrodzony, monitorowany, ubezpieczony i strze¿ony przez ca³± dobê.

Znajduje siê zaledwie 500m od portu lotniczego w Pyrzowicach.
Gwarantujemy pañstwu mi³± i szybk± obs³ugê.
Zapewniamy Pañstwu transfer pod sam terminal!

Nasz parking dysponuje -  kompresorem, kablami rozruchowymi oraz prostownikiem (w przypadku problemów z uruchomieniem Pañstwa samochodu).

Copyright 2015 by Adam Niziurski
All Rights reserved
E-Mail: adamnizjob@gmail.com
PARKING | GALAX | PARKING GALAX | LOTNISKO | PYRZOWICE | LOTNISKO PYRZOWICE | KATOWICE | 24H
42-625 Pyrzowice, ul. Wolno¶ci 75
tel. kom. 722 226 670
e-mail: parkinggalax@gmail.com
LOKALIZACJA
mapa dojazdy pyrzowice
Wspó³rzêdne do nawigacji GPS
50°27'45.5"N 19°04'12.8"E

CENNIK
cennik parkingu galaxy